Tags: 2F 2M

Sunce se smije mana je politički komad. Radnja izmještena oko proizvodnje kruha tematizira pitanje svrhovitosti stvaranja i potrebu za pripadanjem, ocrtavajući mehanizme djelovanja na gotovo arhetipskoj razini.


GODINA: 2006.

BROJ MUŠKIH LIKOVA: 2

BROJ ŽENSKIH LIKOVA: 2

AUTORSKA PRAVA: sva prava pridržana


LIKOVI

PEKAR
SEKA
PEKARICA
MLINAR


1. PEKAREVA KUĆA

/u otužnoj praznoći crne pozornice snop hladnog svjetla zore kroz visoki prozor pada na masivni drveni stol. za njim stoje SEKA i PEKARICA, kosa povezanih straga, do laktova u brašnu. bave se tijestom, mijese.

ZAPOČINJANJE.

PEKARICA

Ponekad zaboravim kako se započinje

Da li ti ponekad zaboraviš kako se započinje

Da li ti ikada prestaneš

Da bi mogla uopće ne započeti opet

Kao da govorim sa stijenom

Jutros sam u ruke uzela svježi komad kruha

Da gledam kako se iz njega previja dim

Da li ti voliš gledati dim

Ne znam

Sve te kruhove zamijesila sam ja

Ako nisi ti

I svaki dan ih pravim

A opet

Sada ne znam kako se započinje

Ti ne nalaziš mjesta za stanku

To je loše

Mislim

Treba povremeno stati

Tvoj brat

On uvijek stane

Svako jutro stane

Nasloni se na prozorsku dasku

Jednim ramenom i kukom

Sasvim se prisloni uz rub

I pronađe vrijeme da pogleda u prazno

Zapali cigaretu

Nitko ne vidi da je zapalio cigaretu

Misli

Ne bi bilo dobro kad bismo znale da se truje

Zato skriva

Ali dim se kovrča na svjetlu

Ja to gledam ne može mi promaknuti

I nikad mu ne kažem kako vidim da puši

Mislim to je ljubav mislim

Ne znam

Volim jutra otkako sam ovdje

Mislim da uspijevam

Nemam gladi

Sve što hoću napravim sama

Svi koje poznajem su ovdje

Žive, ne odlaze

Ti i tvoj brat

Poznajem i malo nekih koji nisu ovdje

Ali ne znam kako bi s njima bilo

Živjeti, mislim

To je čak i više od sreće

Ne misliš tako.

mrak.

/PEKAR se naslonio na prozorsko okno, sada je ono puno niže. izvana svjetlost bijela prolazi pored njega i ponovo pada ravno na masivan drveni stol. na stol je naslonjena PEKARICA. promatra pekara. ispred njegove se figure u svjetlo uvija dim cigarete.

O BLAGOSTANJU I SREĆI.

PEKAR

Noćas sam slušao kako se kod mlinara

Kotrlja mlinsko kolo

I nisam oka sklopio

Čitavu noć

A nemoguće je

Gotovo je nemoguće

Mlin je daleko izvan sela

Osim ako voda ne prenosi zvuk

Ali voda zaobilazi našu kuću

PEKARICA

Možda su to bili teški mlinarovi snovi

O blagostanju i sreći

Isklesani dok mlinar sjedi pored

Hladnog kamena s rakijom u ruci

Je li on pijanica

To je njegovo jedino što ima

A želio bi više

Želio bi kao i mi

Više

To mu se vidi na licu

Želio bi više od hladnog kamena

Zato krade žito

Tako kažu

Kradeš naše žito mlinaru

PEKAR

Tko kaže

PEKARICA

Svi kažu

Selo priča

PEKAR

Selo priča

Ti ni ne vidiš selo ženo

PEKARICA

Vidjela sam

Kroz prozor

Kad su me dovezli ovamo

PEKAR

To ti nije bilo selo

To je bila slika sela

To što si ti vidjela ženo

PEKARICA

Slika sela

To je selo

Sjećam se bila je večer

Kad se više nema posla

I ljude sam vidjela kako

Izlaze iz malih kuća

Glave im svijetle narančasto

To je zapad

Hodaju, susreću se

Neki se vole, stanu

Drugi spuste glavu

Onda je prošao mlinar na putu do naše kuće

I svi su samo spustili glavu

Znaju oni sve o njemu

To se vidi

On je njihov ali gori od njih

PEKAR

Selo nije slika

Selo priča

Selo je kad uđeš među njih

I mrki te pogledi dočekaju s obje strane ceste

Kako ste pekaru

Nikad bolje

Posao ide

Uvijek kruha na vašem stolu pekaru

Uvijek kruha

A iz zjenica im viri zavist

Možda su gladni

Ali sasvim sigurno

Njihove ruke pocrnjele od zemlje

Neće zamijesiti kruh

Osuđeni su

Na neki način

Da samo oru i da samo sjede

I da pitaju, jer to selo radi

Selo priča

Kako je kod vas pekaru

Dobar život

Dobar život je kod mene

Djed je htio da postanem pekar

Da uvijek ima kruha na mome stolu

To je blagostanje

Kad znaš da je sutra isto kao i danas

Zamijesiti kruh pred zoru

I prije nego žar iz peći izgubi bitku za svjetlo

Izađe milijun polusunaca od kruha

Za mene i za moju ženu

Pekaricu

PEKARICA

Ja sam sretna ovdje.

mrak.

/drveni stol stoji čist. nema svjetla s prozora; umjesto njega, svjetlost pruža crveni žar iz krušne peći. ispred peći na suprotnim stranama sjede SEKA i PEKARICA. ne rade ništa.

NEDOSTATAK LJUBAVI.

PEKARICA

Jesi li usamljena

Nekad mi se čini da si tako grozno usamljena

Imaš li nedostatak ljubavi

Osjećaš li ga

Ti nikad ne gledaš u prozore

Zašto nikad ne gledaš u prozore

Je li to zbog razočaranja

Kaže se tako

Nikad ne prestaješ raditi

Znaš li to

Ti nikad ne prestaješ raditi

Samo nekad

Kao sada

Sjedneš

Ali onda ti uvene pogled

Postanu ti tugaljive oči

Kao i lice

Takvo će ti postati lice

Ako se ne budeš smijala

Nikad se ne smiješ

Je li to nedostatak ljubavi

Postoji i bratska

Znaš li to

Bratska ljubav

Skoro jednako dobra

Samo nekako više sigurna

Ona se postiže rođenjem

Tako kaže tradicija

Voliš li svog brata

Voliš li mene

Pa ja se trudim da te zabavljam

Skoro pa smo sestre

I to je ljubav

Skoro jednako sigurna

Sigurnosti treba težiti

Ali tebi je to jasno

Zato si ovdje

Nisi samo ostala

Ti si odlučila biti ovdje

Nitko ne živi dobro kao pekar

Uvijek kruha na njegovom stolu

Znaš ti to

A znaš i da nema drugih pekara u selu

Zato si skupila kosu otraga

I sačuvala bijele ruke

Ali ti nikada ne možeš biti pekarica

Makar si pekarevo dijete i pekareva sestra

Samo ti nikada ne možeš postati pekarica

Ja sam postala pekarica

A ti si seka

Tako.

mrak.

/pokraj užarene peći koja svijetli nešto slabijim crvenilom ostala je sjediti SEKA. dva su prozora iz kojih dopire danje svjetlo. uđe mlinar. stane kod ulaza i ne miče se dalje, dugo.

POZDRAV.

SEKA

Izgledate mi užasno

Moj mlinaru

Kao da vam je ptica izbola oči

Nisam vas vidjela puno mjeseci

Ne sjećam se da ste bili tako

Star

Postali ste sasvim sivi

Kao da vas tješi nedostatak boje

Možda strah

Slušam kako dišete

Moj mlinaru

Izdahnuli ste istom kad i ja

mrak.

/s dva prozora pada svijetlo, obasjava masivni stol na čijem čelu sjedi PEKAR, i obasjava ulaz, na kojem još uvijek nepomičan stoji MLINAR.

KARTE.

PEKAR

Sjednite na suprotno čelo

Mlinaru

Drago mi je što vas vidim

Niste obitelj i niste prijatelj

Ali čovjeku paše muško društvo

Znate li igrati karte

MLINAR

Ja vrlo volim karte

PEKAR

Niste rodbina

I nije mi stalo da vas zavolim

Ali ja sam čovjek koji dane provodi

U ženskom društvu

Drago mi je što vas vidim

Mogao bih vas ponuditi rakijom

Ponudit ću vas rakijom

Pijete li rakiju

MLINAR

I pijem i pečem

PEKAR

Vi ste čovjek mlinaru

Baš kao i onaj vaš mlinski kamen

Težak ali koristan

Stalno čini isto

I stalno u krug

/pekar ustane i natoči mu piće.

Treba povremeno podmazati

Je li

Samo da mi ne otupite od toga

Kad kamen otupi obično ga bace

Što bih ja bez vas

Ha mlinaru

MLINAR

Našli biste novog mlinara

Skoro svaki danas

Zna igrati karte i piti rakiju

Skoro svaki

Uvjeravam vas

Nisu to posebna znanja

PEKAR

Niste valjda pijanica mlinaru

Valjda niste

Moj djed je bio

I pijanica i mlinar

To se vidi čovjeku po očima i po glasu

MLINAR

Poznavao sam vašeg djeda

PEKAR

Prodao vam je mlin

Rekao je mom ocu budi sine pekar

Pekar na stolu uvijek ima kruha

I meni je djed rekao isto

Makar više nije znao što govori

U doba kad je rekao

Znate li da je bio pijanica

Ili sam to već rekao

Vidjelo se uostalom

Ali stari uopće nije bio lud

Pogledajte me sad mlinaru

Pogledajte dobro moju kuću

Stol za kojim sjedim

Čvrst je

Žalite li ikad za ovakvim blagostanjem

Mlinaru

Pogledajte

MLINAR

Mrači se

PEKAR

Ne bismo li krenuli s igrom

Tko zna kada ćete opet mlinaru

Naletjeti na kakvo društvo

Osim svojeg kamena

Imam ženu

I moja je sestra ostala uz mene

Nedostaje li vam takva sreća

Pored vašeg kamena

Jedna žena

Pogledajte što je kuća koju pazi žena

Pogledajte

Imao sam sreću

Našao sam djevojku s bijelim rukama

Da mijesi sa mnom kruh

Poštenu

To je sreća u ovom svijetu

I mudru

Pošla je za pekara

Razumijete li stvar

MLINAR

Još jednu čašicu

Molim

Za hrabrost

PEKAR

Možda varate na kartama

Bilo bi logično

Pošto varate na brašnu

To se posvuda zna

Mlinar vara

Nekakav kruh na njegovom stolu

Samo otkuda mu za taj kruh

Nema njivu, sjedi po cijeli dan

Uz svoj hladni kamen

Otkuda vam brašno

Uzmete od seljaka

Niste pošteni iako oni to znaju

I ne kažu ništa

Još od mog djeda bije vas zao glas

Otkuda mlinaru kruh

Ne uzima od mene

Ne peče svoj

Samo rakiju peče

A i kakav bi to bio kruh

Mlinarev kruh

Tko je čuo za mlinarev kruh

Ali svejedno

Ja ću s vama igrati karte

Večeras

A i još pokoji put

Tako

Bacit ću sad prvu kartu

Znate li koju igru igramo

Sasvim je nepraktično za ovim stolom

Vi ste mi na suprotnom kraju

Potpuno suprotnom

Pogledajte

Ne može se ovako

Ako ste popili rakiju

Ja odustajem od karti

Zapravo ne volim vas mlinaru

Otiđite kad poželite.

mrak.

/mjesečina pada na drveni stol sa posve visokog prozora na MLINARA koji pije i toči si još i onda opet pije. iz mraka bane PEKAR.

MLINAREVA ZABAVA.

PEKAR

Vi ste težak čovjek mlinaru

Kaže moja žena

Sunce će skoro izaći

I vi biste mogli

MLINAR

Ako izađete i vi sa mnom

PEKAR

Pekar ne izlazi

Ili ne izlazi dok nije potrebno

A sve što trebam imam ovdje

Brašno ste mi donijeli

MLINAR

Pa trebali biste

Da vam se ne smiju kao mrtvacima

Tri mrtvaca pekarske kuće

Bijelih lica bijelih odijela

Užarenih ruku pokraj peći

Ne dosadi vam nikad samo svjetlost

Preko pekarskog stola

Ne nedostaje vam nebo

Ne nedostaje vam planina

Ne nedostaje vam šuma

Sunce

U krajnjem slučaju

U svom pekućem obliku

PEKAR

Ne nedostaje vam društvo

U vašem životu

Zamišljam vas kako sjedite ispred svog mlina

Od sivog kamena

Na sivoj kamenoj stubi

Mlinaru

U trošnom odijelu

S bocom u ruci

Pečete rakiju

Kao svaki mlinar

To je mlinareva zabava

Ne nedostaje vam društvo

Ne pada vam teško kada prođete kroz selo

A selo sklanja pogled

Ne vjeruju vam mlinaru

Da ste dobar čovjek

Zbog vašeg trošnog odijela

A ipak ne izgledate gladni

Potkradate ih

Mlinaru

Ne vole vas

To vam ne pada teško

MLINAR

Trebaju me

Tko će im mljeti žito

PEKAR

Ali više vas ne treba na svijetu

Mlinara

Vaše vrijeme je prošlo

Ljudi imaju nove navike

Navika im je sada da imaju pekara

Ne da sami mijese i peku

To je prošlo

Propast ćete mlinaru

Oni sada vjeruju meni

Znate.

mrak.

/naslonjena na jedno nisko prozorsko okno stoji naslonjena SEKA, okrenuta prema van. na izlazu je zatečen MLINAR, kojeg obasjava svjetlost s visokog prozora iznad njega.

GLEDANJE.

SEKA

Ja vas uvijek gledam mlinaru

Imate okrugla leđa

I miran korak

Skoro tih

Vjerujem da ste blag čovjek

Mlinaru

Skoro tih

Prsti vam mirišu na duhan

Skoro sam sigurna da vam prsti mirišu na duhan

Mom bratu prsti mirišu na duhan

Volim kod muškarca da prsti mirišu na duhan

I smrdite na rakiju

Ponekad

Osjeti se do mene

A nikad mi ne prilazite mlinaru

A ipak osjeti se do mene

Ponekad

Što je to u vama

Da smrdite na rakiju

A nikad mi ne prilazite mlinaru

Imam otužne oči

To je zato što kruh ne uzvraća pogled

Toga se ne trebate plašiti

To će proći

Imam blijedo lice

To je zato što ovdje kruh izlazi prije nego sunce

Ali to je samo znak predanosti

Kao bijele ruke

Mogu li vam se sviđati moje ruke

Jeste li ikada vidjeli moje ruke

Tople su od rada i od krušne peći

To su lijepe ruke

Mlinaru

Jeste li ih vidjeli ikad

/SEKA se naglo odvoji od prozora i prinoseći ruke krene prema MLINARU. MLINAR izađe.

mrak.

/nagnuta nad stolom SEKA mijesi kruh. pokraj peći naslonjena PEKARICA. obraća se PEKARU naslonjenom na niski prozor za kojim puši.

BOGOHULJENJE.

PEKARICA

Ona ima nedostatak ljubavi

Tako se kaže

To može biti opasno

To može biti opasno za nas

Pogledaj je kako radi

Kako joj se laktovi tresu

Previše je revna u pekarskom poslu

To je od straha

Nije li

To je od straha da bi mogla postati suvišna

Čega se ona boji

Ima sve kao i mi

Previše je revna

Pogledaj je kako mijesi kruh

Kao prava pekarica

A opet nije ona naša

Misliš da se toga boji

Da će ostati treća

Rekla sam joj

Postoji ti bratska ljubav

A ja sam ti skoro sestra

Prestala je mijesiti na trenutak

Misliš da nas čuje

Tako sam joj rekla

Slušaš me

Ali ona nije obraćala pažnju

Kao da govorim gluposti

A govorila sam joj o ljubavi

Kako nema nedostatka

Izgleda nesretno

To je bogohuljenje

Bogohuljenje, čuješ

Kad imaš sve što trebaš

I kruha na stolu

I krov nad glavom

I kad hoćeš govoriti imaš prema kome

I kad hoćeš raditi imaš što

I sve što vidiš sve je tvoje

Zar to nije sreća

Kad sve što možeš svaki dan vidjeti

Kamo god se osvrneš

Sve je tvoje

Tvoj stol prozor peć zidovi su tvoji

Kruh koji jedeš je tvoj

I više čak od onog što vidiš je tvoje

Cijelo selo jede naš kruh

I više od toga

Kada dođu gosti u selo

I oni jedu naš kruh

I stranci

Oni isto

Sve što vidimo je naše

I još k tome mi smo si svoji

Ti si moj muž i ona je tvoja sestra

I živimo u slozi

I sve što vidimo ovdje sve je samo naše

A oni nas trebaju

Selo treba pekare

Da prave kruh

Oni nas trebaju

Ti si isto jednom rekao

Čak nas i mlinar treba

Makar on sam zna peči stvari

Makar samo rakiju kaže

A ipak tu je skoro svaki dan

Jer nema nikoga svojeg

Nije li to žalosno

Pekaru

Da nas mlinar treba skoro svaki dan

Jer plaćamo mu za brašno

Ali mi ga ne volimo

Je li tako da ga ne volimo

Ne volimo njegova okrugla leđa.

mrak.

/ista slika. PEKAR je jedino otišao. zato sada PEKARICA samo nastavlja pričati ali prema SEKI.

BOGOHULJENJE.

PEKARICA

A pogotovo ga ne volimo

Jer se priča da nije pošten

Priča se

Jer se ne može vidjeti

Jer je sagrađen mlin daleko izvan sela

Pa se ne vidi ništa

I nitko tamo ne zalazi

Jer je hladan kamen i

Hladan je mlinarov pogled na ulazu

Pa nitko ne ulazi

A čini se da potkrada

Svaku vreću koja mu stigne

On vrati upola manju

Kako je moguće da od jedne vreće žita

Izađe pola vreće brašna

Jasno je da nije pošten

Ali ne možemo kriviti mlinara

Nije lako biti mlinar

Tvoj djed je bio mlinar

I što je napravio

Prodao je mlin novome mlinaru

A svoje bližnje je stavio za pekare

Da budu sretni

Kao ja

Ja sam sretna

I ti si sretna

Samo premalo govoriš

Da nisi sretna bila bi opasna

A zaklela bih se da nisi opasna

Ovako kad te vidim

I ti vjeruješ da ovo život

I to kakav samo život

Nema se zašto biti nesretan u pekarskoj kući

Je li tako

Je li tako.

2. MLINAREVA KUĆA

/u mlinarevoj kući nema prozora, ali krov propušta mjesec. između dva drvena potpornja za strop smješten je maleni trošni stol sa jednom stolicom. MLINAR stoji naslonjen na potporanj udaljeniji od vrata. na vratima, još otvorenim, iza kojih ulazi mliječna svjetlost, zastala je ženska figura.

PROVJERITI.

SEKA

Ja sam došla

MLINAR

Nevjerojatno

SEKA

Što je nevjerojatno

MLINAR

Pekarica

A izvan svoje kuće

SEKA

Nije ono moja kuća

MLINAR

Svejedno

Pekarska kuća

SEKA

Kuća moga brata

Pekara i pekarice

Njihova kuća ne moja

MLINAR

Svejedno

Što je selo reklo na pekaricu izvan kuće

SEKA

Stavila sam boje na lice

Vidite

Nisu me prepoznali

MLINAR

A sreli ste nekoga

SEKA

Ne

MLINAR

Zašto ste ovdje

SEKA

Željela sam provjeriti da niste sretni

MLINAR

I jel nisam

SEKA

Ne znam

Kako se to vidi

MLINAR

Po obješenom licu

SEKA

Nemate obješeno lice

MLINAR

Sretan sam

SEKA

Nevjerojatno

MLINAR

Što

Nevjerojatno

SEKA

Da ste ovdje

I da ste sretni

Ovo nije topla pekareva kuća

A vi ste kao sretni

Gdje vam je peć

MLINAR

Kakva peć

SEKA

Kakva peć kakva peć

Pokažite mi mlinski kamen onda

MLINAR

A što biste vi

Pekareva seko

S mojim mlinskim kamenom

SEKA

Htjela bih vidjeti da sjednete na njega

Posve sami

I onda da provjerim vašu sreću

MLINAR

Moju sreću

SEKA

Vašu sreću vašu sreću

MLINAR

Pored mlinskog kamena

SEKA

Da

MLINAR

Znate li da ja nikad ne sjedim pored mlinskog kamena

SEKA

S rakijom u ruci ne sjedite pored mlinskog kamena

MLINAR

Ne

SEKA

Nevjerojatno

Ali kažu

MLINAR

Što kažu

SEKA

Da sjedite

MLINAR

Pa dosta ja sjedim

Ali nikad pored mlinskog kamena

SEKA

S rakijom u ruci

MLINAR

Ne

Rakiju pijem ovdje

Za ovim stolom

SEKA

Pokažite

MLINAR

Da vam pokažem

SEKA

Da

MLINAR

Kako sjedim

SEKA

Da

MLINAR

Uzimam čašu

SEKA

Da

MLINAR

Bocu

Nalijevam

SEKA

Rugate se

MLINAR

Sjedim i pijem i nemam obješeno lice

SEKA

Nemojte se vi me meni rugati

Mlinaru

MLINAR

Ja da se rugam

SEKA

Da

MLINAR

Zar ovako izgleda čovjek koji se ruga

SEKA

Da

MLINAR

Ovako

SEKA

Da

Rugate se

MLINAR

Ne rugam se

A kako izgleda čovjek

Koji je nesretan

SEKA

Ne bih više znala

Otići ću

MLINAR

Po što ste došli

SEKA

Vidjeti kako izgledate kada ste sami

MLINAR

I onda

SEKA

I onda otići

MLINAR

Otišli biste

SEKA

Da

MLINAR

Samo ovako

SEKA

Samo ovako

MLINAR

Ne vjerujem

SEKA

Zašto

MLINAR

Otišli biste

SEKA

Da

MLINAR

Onda idite

SEKA

Ali nisam vidjela ništa

Više se vidi

Kad ste u našoj kući

Pekarskoj

Kako vam ovdje može biti dobro

Mlinaru

Kako

Kad nemate toplu peć

I topli kruh kad god poželite

Čak ni svoju rakiju ne pijete

Samo stojite na stupu otkako sam došla

Vi meni lažete

SEKA

Kako

MLINAR

Lažete mi

To sigurno

Možda ste pijani

Da li smrdite na rakiju

Doći ću da osjetim

Da li smrdite na rakiju

/SEKA se otrgne od vrata i žustro krene prema MLINARU. hoda za svojim nosom.

mrak.

/SEKA sjedi za mlinarevim stolom. MLINAR ulazi izvana i ostavlja vrata otvorena. donosi pregršt svijeća.

PRIBLIŽAVANJE.

SEKA

Mračno je mlinaru

MLINAR

Mh

SEKA

Donijeli ste svijeće

/MLINAR staje s druge strane stola i neko vrijeme pali jednu po jednu svijeću i lijepi ih na stol.

MLINAR

Malo svjetla

SEKA

Pažljivo

MLINAR

Mh

SEKA

Da li vam smetam

MLINAR

Mm

SEKA

Ne smetam vam ovdje

Ni malo

MLINAR

Mm

Ne bih ja ni sjedio

SEKA

Ja ću još malo

Neću dugo

MLINAR

Treba se vratiti prije svjetla

SEKA

Inače propustit ću kruhove iz peći

MLINAR

A i vidjeti bi vas mogli

Jeste li ikada prije izašli po noći

SEKA

Samo po noći da

Onda je dovoljno malo boje

Ovako ovdje

I nitko vas nije vidio

Ako vas primijete

Ako sretnete seljaka

Ali noću se ne sreće nikoga

Čak ni svoje

Spavaju svi

MLINAR

Samo mlinar stoji

Makar mu se spava

A po danu

Kako je po danu s izlaženjem

SEKA

Ne

Pekari ne izlaze po danu

Pogotovo ih se ne treba vidjeti u zoru

Zorom se mijesi peče kruh

Što bi to bilo

Kada bi mlinari zorom

Hodali naokolo

MLINAR

Svijet bi bio gladan

SEKA

Da

MLINAR

Da

SEKA

Da

MLINAR

Zbilja mislite da bi svijet bio gladan

Kad bi pekari ujutro hodali svijetom

SEKA

Sigurno bi

Ili bi ih samo strah uhvatio

Oko toga

Gladi

MLINAR

Dajte no

Pekareva seko

SEKA

Mlinaru

Kako to da ste nježni

A živite pokraj hladnog kamena

MLINAR

Ma kakvog hladnog kamena

SEKA

Vi ste nježni

Opet

Uništit ćete

MLINAR

Što

SEKA

Sve

MLINAR

Sve

Kako

SEKA

Sve krivo radite

MLINAR

Krivo radim

SEKA

Došla sam vas preobratiti

MLINAR

Preobratiti

SEKA

Prestanite ponavljati

MLINAR

Ponavljam

Malo

SEKA

Ponavljate

MLINAR

Preobratiti

SEKA

Tako je

Da

MLINAR

Na pekara

Iz mlinara

Iz mlinara

Vi ste došli napraviti

Pekara

SEKA

Ako gledate

MLINAR

Seko

SEKA

s te strane

Jesam

MLINAR

Da li vi znate

Jednu stvar

Okrutno je to

Popijte

Volite li rakiju

SEKA

Mlinaru

MLINAR

Mlinaru

Zovete me mlinaru

SEKA

Pa to

MLINAR

Pa to valjda i jesam

Mlinar

SEKA

Pa dobro

Nitko sad nema ime baš

Ni ja

MLINAR

Pekari

Sjedite vječno kao

Vi ste jedni

Stavljate se na drugu stranu

U sigurnost peći

I visokih prozora

I govorite tako da se zna

Da ste govorili i prije

To isto

Samo prije

Da se zna

Strana

SEKA

To sad nema veze

MLINAR

Bitne su vam strane

Bez toga ne ide

Ne mislite tako

To je uvjet

Pogledajte

A ja ne želim

Žao mi je

Ne sviđa mi se to

Ne sviđa mi se to kod vas

Osim hrabrosti

Ne sviđa mi se puno

Ne prelazim

Žao mi je.

mrak.

/vrata su zatvorena. na stol, za kojim poluležeći sjedi SEKA, padaju tanke pruge mliječnog svjetla koje probijaju kroz šupljikavi krov. MLINAR stoji naslonjen na udaljeniji potporanj.

OSTAJANJE.

MLINAR

Vi nećete otići

SEKA

Ne

Barem dok ne vidim nešto

MLINAR

Što

SEKA

Neki osjećaj

Ili prizor

MLINAR

Prizor

SEKA

Prizor tužnog mlinara

Prizor ljutitog mlinara

Prizor pijanog mlinara

Do krajnosti

MLINAR

I nikad ne izgubim razum

Mogli biste čekati do kraja vremena

Mogli biste učiniti sa mnom što god hoćete

Ne bih izgubio razum

Ako ste na to mislili

SEKA

Nisam se prevarila

Mlinar je blag čovjek

Jeste li me čuli

Vi ste blag čovjek mlinaru

Možda sličan meni

Ja isto nikada ne izgubim razum

Ni kad pekareva žena govori

Ni tada

Samo radim sagnem glavu radim

MLINAR

Što biste vi sa mnom

SEKA

Ništa

MLINAR

Ništa

SEKA

Vidjeti

MLINAR

I otići

SEKA

Neuvjerljiva sam

Strašno

Zašto me ne možete pustiti

U mojoj neuvjerljivosti

Zašto

Dragi ste mi mlinaru

Barem ste mi malo dragi

Opet

Dovoljno da vas poželim povesti

MLINAR

Kamo biste vi mene poveli

SEKA

Ja bih vas povela sa sobom

Samo kad biste vjerovali

Da ću vam pomoći

Ja znam

MLINAR

Pomoći

SEKA

Da

Da budete sretni

Istinski

Zadovoljni

Ne samo sretni

Ali i sretni

Ako želite

Ako mi dopustite

MLINAR

Vi biste mene u pekare

U pekare biste me

Pekareva seko

Ništa vi ne znate

Vi biste meni pomogli

Ali ne činite vi ništa za mene

Nego obrnuto

Prestanite

Za sebe vi radite

Vi mislite

Ako meni pomognete

Ako mene odvučete na svoju stranu

Osjećat ćete se bolje

Ali kakvo je to sirovo osjećanje

Pekareva seko

Žalosno

Žalosno

SEKA

Ne razumijem

Meni je stalo do vas

MLINAR

Prestanite

Vi sebi hoćete pomoći

Vi jedini ovdje želite

Ono spomenuto Više

Koje pripisujete meni

Ali vi ovdje želite to svoje Više

Više od samo kruha

I Više od samo zida

I od samo brata

I prema pekarici

Postaviti me kao štit

Da stanete iza mene

I da govorim u vaše ime

Jer sam viši jer možete

U svakom slučaju

Tehnički možete

SEKA

Samo neko vrijeme

MLINAR

Prestanite

SEKA

Mlinaru

MLINAR

Ja vas vidim

Tamo

Ja vas znam

Pričate mi kada dođem

Brbljate u mene

Sjedeći pored svoje peći

Mislite to je izvor topline

A oči su vam rastaljene

Kad me pogledate

Je li to jedini put tjednu da

Podignete pogled

Hoćete da znam da me vidite

Ja vidim

I odvraćam pogled

Jasni ste mi

Pekareva seko

Nemojte sad izgledati žalosno

Što biste još htjeli

Možete otići

Sad kad ste vidjeli svoj prizor

Je li bio prizor

Dobili ste prizor

SEKA

Prizor i pol

MLINAR

Dobro ste

Dobro ste

SEKA

Niste me povrijedili

MLINAR

To je dobro

SEKA

Ne želim sada otići

MLINAR

Ne morate

Ja stojim

Evo

SEKA

Bilo bi dobro kad biste mi pokazali jutro

MLINAR

Jutro

SEKA

Da

To

Da

I okolo

Sve

MLINAR

Ne vraćate se

SEKA

Možda poslije

Ostala bih ovdje neko vrijeme

Mogu li vam pomoći oko čega

MLINAR

Ma oko ničega

SEKA

Ja sam sposobna

Znate

MLINAR

Ma dajte

SEKA

Ne jesam

Gledajte ruke

Gledajte

MLINAR

Ne treba

Stalno hoćete da vjerujem

Da vi pomažete meni

Da imate tu namjeru

Dajte seko

Samo ostanite ako

Ostanite

Ali doći će po vas

Trebaju vas u zoru

Prije zore dolaze.

mrak.

/MLINAR sjedi s laktovima na stolu i glavom u dlanovima. SEKA preko puta njega stoji duže vrijeme gola.

GOLA.

SEKA

Mlinaru

Pogledajte

Pogledajte me mlinaru

/MLINAR napokon podigne glavu.

MLINAR

Ajme

Seko

/SEKA zgrabi stolnjak i pokrije sram.

mrak.

/vrata su otvorena i ružičasta tama prije svanuća ocrtava siluetu PEKARICE koja je na vratima ostala, s vanjske strane praga i od njih se neće ni pomaknuti. u mlinarevu kuću ušao je PEKAR i nedaleko od vrata na velikoj razdaljini suprotstavio se MLINARU. SEKA se u korak-dva pomakne ravno iza mlinarovih leđa.

PRIJE ZORE.

PEKARICA

Skoro će zora

PEKAR

Seku želimo vratiti kući

PEKARICA

Skoro će zora

PEKAR

U zoru

Prije zore

Trebamo seku

U kući nad stolom

Da zamijesi kruh

Prije zore puno prije zore

Zajedno s mojom ženom

Pekaricom

I sa mnom

Sami nećemo

Radimo svi skupa

Imamo dogovor

Tradiciju

Tako se radi

Možete li vi to razumjeti

Uopće skupnost

Mlinaru

MLINAR

Seka bi voljela vidjeti jutro

Mislim da je tako rekla

PEKAR

Seka da je rekla

Vama je rekla

MLINAR

Evo ovdje

Govori cijelu noć

PEKAR

Pa dobro ste se

Mlinaru

Dosjetili

MLINAR

Sama je došla

PEKAR

Dobro ste se mlinaru

Dosjetili

MLINAR

Nikad ništa

PEKAR

Znao sam da trebam biti oprezan

U blizini tog mlinarskog uha

Kažem

Vidite li kako izgleda kuća

U kojoj se drži žena

A mlinar me gleda i šutke guta zavist

Kažem

Stalno spominjem blagostanje

Svježi kruh na stolu

Uvijek kruh na mome stolu

Mlinaru

A vi gladni

Rakiju proždirete

Ha mlinaru

Imam li krivo

Doći će me glave

Ili koječega drugog

Tuđa zavist

Osjećao sam to stalno

Ali od vas

Nisam se priznajem nadao

Ne volim vas mlinaru

Ali ponekad mi paše muško društvo

Za kojim ne moram tragati

Dođe samo

S brašnom na leđima i

Zadahom na rakiju

Takvim

Da bi i sunce s neba sparušio taj zadah

Nudi cigaretu kad nitko ne čuje

Višestruka korist za mene

I sigurnost

Uvijek dođe

Pa ja vas plaćam

Ja vama dajem svoj novac

A vi mene izdajete

Vi mlinaru

Sad ovako dok stojite

I šutite

I ne sklanjate pogled

I ne pokazujete

Ne pokazujete se

Mlinaru

Svoju zlu narav ne pokazujete

A i ova seka moja

Isto je opasna

Glavu ste joj pomutili

Svojom nesretnom voljom za više

Je li tako mlinaru

Vi ste taj

Ona ne može razviti takvu vrstu

Volju za više

Ona ima sve

Sve

Da li me čujete

Da li me čuješ seko

PEKARICA

Skoro će zora

PEKAR

Idemo

Moramo ići

MLINAR

Želite li sjesti

PEKAR

Mudro mudro mlinaru

Zadržavate

MLINAR

Vaša je seka nije moja

Samo je pitanje

Njezine volje

Odlazak

PEKAR

Volje

Ja sam neprikosnovena glava

Pekarske obitelji

A moja oblast se proteže

I na mlinarske krajeve

I u vašoj kući

Gdje god je netko moj

Vrijedi moja riječ

Nad njom

Nad vama

Nad vama isto mlinaru

Vidite

Uprljali ste se brašnom

Kako to izgledate

Mlinaru

Kako to izgledate

Pogledajte se

Mlinaru

MLINAR

Ovo je težak prizor

Posebno zato jer mi nije stalo

PEKAR

Nije vam stalo

MLINAR

Do vas

Do nje

Na taj način

Na bilo koji

Do pekarice koja ne ulazi

Općenito nije mi stalo

A vi hoćete napraviti utisak

Kažete mlinaru

Kao da mi kažete svinjo

I to mi je svejedno

Do svakog glasa mi je svejedno

Ničiji ne trebam slušati

Ni njen

Ni vaš kažem seko

Otiđite sada

Svo troje

Još malo i doći će dan

Izađite odmah

Ja s vama nemam ništa

Nekoliko stotina neugodnih riječi

To je sve.

3. SUNCE

/dnom pozornice prolazi tanka žuta traka svjetlosti; inače sve je u mrklom mraku. preko zrake koračaju PEKAR, PEKARICA i SEKA. oprezno. napipavaju.

POSVEĆENJE SVITANJU.

PEKARICA

Već je izbilo svjetlo

Koliko dugo nisam vidjela prvo svjetlo

I male pare koje se dižu

Iz tla

Kovrčaju se magle

Kroz mrak

Koji gazim

Ne vidim što gazim

Hladni dah se previja između nas

Prolaznika

Mogu ga vidjeti

Vidite li vi

Poput duha

Naš dah

Kako prolazimo prema kući

Kao da nas oblijeće

Svojevoljno

Možemo li se zatvoriti opet

Sad kad dođemo

Bojim se ovako

Strah me

PEKAR

Požuri

Ne gledaj u pod

Ne gledaj u zrak

Gledaj kako seka hoda

/PEKARICA se uhvati za sekinu nadlakticu.

PEKARICA

Da znaš

Ova slaba svjetlost na tvojem licu

Seko

Kao da ti oprašta

Pogledaj je pekaru

Pogledaj je pekaru

I mi bismo trebali

Oprostiti možda

Je li tako

Pekaru

PEKAR

Prekršila je seka

Pekarski zavjet

Izašla po noći

Obojala lice

I još pekarsku zoru dovodi u pitanje

Sjedila u tuđoj kući

Stranoj

Hladnoj

S krovom kroz koji se gleda mjesec

S mlinarom

Kojeg ne volimo

I to je pekarski zavjet

Sakrila se iza njegovih leđa

Šutjela

Kao da nije naša

Kao da se srami što je pekarskog roda

I još pekarsku zoru dovodi u opasnost

Bolje joj je

Da se brže kreće

Da je ne vidim

I ne čujem idućih nekoliko dana

Bilo bi najbolje

PEKARICA

Zavrijedila je

Treba joj neka pouka

/PEKARICA pušta sekinu nadlakticu i nastavlja sama. SEKA stane nakon nekog vremena.

SEKA

Ako zastanem

PEKAR

Požuri

SEKA

Ako stanem potpuno

Ukopam se

PEKAR

Ne

PEKARICA

Ne

PEKAR

Moramo naprijed

PEKARICA

Hodaj

SEKA

Ako se ne pomaknem dok me ne

Zateče dan

Je li istina

Da će me tada pomilovati

Sunce

Iskupiti

Sate one ispred peći

Kad je trebalo

Kad je trebalo

Sve

Drugo

I

Neuspjelu malu noć

I nju bi isto

Trebalo iskupiti

Samo

Da li će sunce

Imati svjetlost

Da izbriše glas

Sjećanje na glas

Od noćas

Koji bi mogao

Koji je mogao napraviti razliku

Od jučer

Moga jučer

I svakog budućeg danas

Do kraja svijeta

I da se ne pitam više

Kamo s ovim

Kamo da padne slijedeća stopa

I kamo da pospremim ruke

Da se ne vide

Da se ne vide

Nego da

Samo.

I

Iskupiti

Da zaboravim na

Riječ

Koju moram grliti u glavi

Jer u šutnji prijeti

Da će izletjeti na vas pekare

Na vašu silnu sigurnost

Ma pljunem vam ja na sigurnost

Koja se može strpati u usta

/SEKA pljune nevješto u zrak prema pekarima.

PEKAR

Nećemo tako

SEKA

Ne idem ne idem ne idem

PEKAR

Seko

PEKARICA

Pokušaj nježno pekaru

Seko

PEKAR

Moramo dalje

Put je još dug

A svitanje prijeti

Pogledaj zraku

Širi se

PEKARICA

Zagrijala je zemlju

A krušna peć još je hladna

Požuri

SEKA

Ja stojim ovo je

Rezignacija

PEKAR

Ne ne

Hodaj

PEKARICA

Rekla sam ti da je opasna

Mislila sam

Ne bi smjela biti

Ali osjeti se to

Vidi joj se u očima

Što ćemo sad

PEKAR

Ne smijemo je izgubiti

Njezina sreća je naša potvrda

Kao i mlinareva nesreća

Kraj hladnog kamena

Vuci je

PEKARICA

Uprla se o zemlju

Zašto ne hodaš

SEKA

Mlinar je sretan

PEKARICA

Otkud to

PEKAR

Hodaj

PEKARICA

Ajde

SEKA

Ništa vi ne znate

PEKAR

Hodaj

SEKA

Ništa ne vidite

Iz te pekarske kuće gledajući

PEKARICA

Ajde

Visoko je stavljen prozor

Zato ništa

SEKA

Namjerno ste

PEKARICA

Što smo namjerno

PEKAR

Hodaj seko

SEKA

Vi pekari

S pekućim licima

Čvrsto upravljeni u svoj uspjeh

U budućnost

Osiguranu kruhom

Podignuli zidove

Da se ne gleda van

PEKARICA

Seko seko seko seko

Izmakla nam se pekaru

PEKAR

Seko

SEKA

U svojem očaju

Nad zadovoljstvom

U posljednjem svojem trenu

U kom imate pravo

Pogledajte se

Prije svanuća

Pogledajte sad naprijed

Sunce

PEKAR

Gotovo.

mrak.

/naglo iz mraka raširi se kao eksplozija more jakog sunčevog svjetla, okruži likove tako gusto da bi mogli plivati kroz nju. PEKAR, PEKARICA i SEKA stoje zabljesnuti, zapanjeni, širom otvorenih očiju, otvorenih usta, ukipljeni.

SUNCE SE SMIJE.

/sunce dobije još jaču svjetlost.

mrak.

/u moru sunčevog svjetla PEKAR, PEKARICA i SEKA stoje zabljesnuti, zapanjeni, širom otvorenih očiju, otvorenih usta, ukipljeni.

SUNCE SE SMIJE.

/sunce dobije jači intenzitet; bijelo usijanje.

mrak.

/u moru sunčevog svjetla PEKAR, PEKARICA i SEKA stoje zabljesnuti, zapanjeni, širom otvorenih očiju, otvorenih usta, ukipljeni.

SUNCE SE SMIJE [MANA].

/sunce dobije toplu narančastu nijansu. zatim postane tjeskobno mutno nebo, u iščekivanju padalina. troje iz pekarske kuće uprave pogled u njega. s neba počnu padati kruhovi po njima; troje iz pekarske kuće rukama pokriju glave. prava tuča kruhova mlati ih po pekarskim glavama.

mrak.

/u moru sunčevog svjetla, usred brdašca napadalih kruhova, PEKAR, PEKARICA i SEKA skutreni stoje, još uvijek rukama braneći glave. no sunce je mirno. narančasto, pred suton. oni se usprave, ispražnjenih lica.

SUTON.

/PEKARICU obuzme bijes. urla u sve strane svijeta, na ljude, u zrak, uvis.

PEKARICA

Šta je ovo

Jel to tvoj kruh

Ha

Ovo sve

Tvoj kruh

Ovo je tebi neka šala

Je li

Što šutiš

Reci sad

Je li ovo tvoj kruh bio

Ha

Tvoje maslo

Ha

Kruh

Je li to urok

Ha

Reci

Urok si bacio

Ili to samo pada

Ovako samo

Svaki dan

Ma kako samo

Gluposti

Je li

Kruh da pada

S neba da pada

Jesi me čuo

Idemo pekaru

I ostavi seku

Nju više nećemo

Je li tako

Urokljive mlinare i izdajice u kući

Nećemo

Vidi je

Niti se ne čudi

Ostavi je ti pekaru

I idemo

I da je ne vidimo više

/PEKAR i PEKARICA otiđu. SEKA ostane stajati usred tih kruhova, a onda sjedne. naiđe MLINAR teturav pod vrećom brašna, pa podigne ruku njoj u truli pozdrav. SEKA samo gleda. MLINAR produži svojim putem. i kako se svjetlo stišava, SEKA uzme u ruku jedan od onih kruhova i počne, nezainteresirano poput čovjeka koji čeka svoj vlak, trgati ga prstima i jesti. svjetlo ugasne.

KRAJ.Facebook! TwitThis